Organisatie

Stichting Moluks Historisch Museum bestaat uit een Raad van Bestuur en een uitvoerend bureau.

 • Voorzitter: de heer drs. K.J.Chr. Sariwating
 • Penningmeester: de heer. drs. R. van Gessel
 • Secretaris: mevrouw drs. J.C. Hoexum
 • Bestuurslid: mevrouw L. Sahetapy-Engel
 • Bestuurslid: mevrouw P.A. Taihuttu

Vragen aan het bestuur kunt u stellen via k.sariwating@museum-maluku.nl

Bureau

 • Directeur: de heer Henry Timisela
  h.timisela@museum-maluku.nl
 • Conservator: de heer drs. Huib Akihary
  h.akihary@museum-maluku.nl

 • Administratie en archief: mevrouw Carmen Prins
  info@museum-maluku.nl

Leerstoel

 • prof. dr. F. Steijlen
  info@museum-maluku.nl (t.a.v. F. Steijlen)

Sophiahof

Stichting Moluks Historisch Museum vormt met het Indisch Herinneringscentrum een gezamenlijk museum: Museum Sophiahof van Indië tot nuBij dit samenwerkingsverband zijn ook Stichting Pelita, het Indisch Platform en stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 betrokken.

In het kader van Museum Sophiahof van Indië tot nu is Stichting Moluks Historisch Museum vertegenwoordigd in de programmaraad van Sophiahof. De leden van de programmaraad zijn:

 • Jeftha Pattikawa
 • Stefan Leatemia

Projectgroep

Stichting Moluks Historisch Museum krijgt ondersteuning van een projectgroep:

 • Victor Joseph
 • Fridus Steijlen
 • Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Entree

Receptie

Tentoonstelling

Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
070-2005065
info@museum-maluku.nl