Skip to main content

ESTAFETTE VAN 21 KUNSTENAARS -
7 RONDES -
SAMEN VORMEN ZIJ IKAT

Aan IKAT doen 21 kunstenaars mee uit verschillende disciplines. Ze zijn van verschillende generaties, sexe en achtergrond met ieder een eigen visie. Wat hun bindt is hun Molukse afkomst of binding met de Molukken.

Het museum vroeg alle kunstenaars te reageren op 70 jaar verblijf in Nederland. Wat betekent identiteit voor je en hoe verhoudt zich dat tot je werk?

Het resultaat laat een veelzijdig perspectief zien waarin verschillende opvattingen en disciplines naast elkaar liggen. Ze komen samen en grijpen in elkaar als een weefsel, als IKAT.

De presentatie is een estafette van 7 blokken.

ED LEATEMIA
Opening 17 maart 2021
KOLLEKTIEF AMI
Opening 9 april 2021
TON TOEMEN EN SUZETTE HUWAƋ
Opening 15 mei 2021
LUCAS SILAWANEBESSY EN DOMINIQUE LATOEL
Opening 18 juni 2021
BEN MANUSAMA EN MIRJAM MANUSAMA
Opening 23 juli 2021
NAZIF LOPULISSA EN JAYA PELUPESSY
Opening 27 augustus 2021
KOLLEKTIEF TERU
Opening 7 november 2021